Kommande Utställningar

2017-03-18 - 2017-04-02

Karl Mårtens - separatutställning

(klicka på rubriken för att se fler bilder)

 

Jag målar för att våga leva.

Ändamålet med mitt målande är inte främst att skapa konst, utan att träna på att möta livets

prövningar. Jag behöver träna på att kasta mig ut i det okända och utmana mina rädslor. Det

gör jag genom att utgå från ett helt tomt papper. Jag arbetar med snabba penseldrag, och

mycket vatten. Jag väljer papper som är svårarbetade, ofta i stora format och kombinerar

material och verktyg som egentligen inte är kompatibla. På så vis förlorar jag kontrollen och

tvingas att måla med min intuition istället för mitt intellekt.

Jag tror att intuitionen är kristalliseringen av all vår inneboende kunskap och kreativitet.

Intuitionen kommer vi i kontakt med när vi befinner oss i ”tomheten”*). Där är vi inte

påverkade av intellektets begränsande tankar som tvivel, rädslor och prestationskrav. I

tomheten kan vi alltså uppnå vår högsta potential.

Den här utställningen innehåller mina senare målningar men också min 10-åriga

litografiproduktion. Båda dessa medier utmanar mitt kontrollbehov på olika sätt, och med mitt

arbetssätt vet jag aldrig hur resultatet kommer att bli. Det är både skrämmande, utmanande

och utvecklande och det blir tydligt för mig att när jag lyckas skapa utifrån tomheten så

förmår jag utnyttja all min inneboende kunskap och kreativitet.

Karl Mårtens

 

*) ”Tomheten” eller ”no mind” är ett tillstånd där tankeverksamheten har upphört och vi

befinner oss helt i nuet. Det sinnestillståndet är det en central tanke inom Zenbuddismen.

2017-04-22 - 2017-05-07

Karl Valve - Pop art

(klicka på rubriken för att se fler bilder)

 

Karl Valve använder screentrycksschabloner när han skapar sin pop art. Liksom sin förebild, den amerikanska popkonstnären Robert Rauschenberg, använder Karl egna foton när schablonerna tas fram. Bilderna är ofta sammansatta som collage. Influenser kommer bl a från graffiti, street art, grafisk design och urbana miljöer. Genom att måla med lager på lager bygger Karl upp sina målningar.

2017-05-13 - 2017-05-31

Salong

Samlingsutställning med ett flertal konstnärer, varav många inte ställt ut på Galleri Backlund tidigare.

 

Nino Ramsby

Mark Thompson

Sofi Svensson

Ida Löfgren

Eva Larsson

Elisabeth Widmark

Amanda Karlsson

Pedro Rodriguez Garrido

m.fl.