0 Produkter
0 kr

Christopher Rådlund

Född i Göteborg 1970

Christopher Rådlund föddes i Göteborg 1970. Efter studier på Konsthögskolan i Umeå, Konstindustriskolan i Göteborg och därefter vid Kunstakademiet i Oslo, bosatte han sig i Oslo där han sedan dess varit verksam. Det har sagts att det var den starka traditionen för klassiskt figurativ konst som fick honom att stanna i Oslo. Där har han allt mer kommit att ses som en förgrundsfigur i denna samtidens motpol, den som på många sätt utmanar en modernistisk konstsyn och – enligt många – hegemoni. Sedan 90-talet har han visat sina målningar och grafiska verk och är representerad på bl a Göteborgs Konstmuseum.

I Christopher Rådlunds måleri ställs vi inför det sublima landskapet. Det filosofiska begreppet Det sublima användes flitigt under Romantiken, som uppstod under det sena 1700-talet. Det åsyftade den starka känslan som uppstår inför det storslagna, svårgreppbara – som känslan av litenhet inför naturens krafter – och ställdes mot det sköna, harmoniska. De effektstarka scenerna till trots, präglas Christopher Rådlunds bildvärld, framförallt de mörka målningarna, av ett slags kärv realism i blå toner – fångade just innan det sista ljuset försvinner – till skillnad från Romantikens ofta effektsökande (mot)ljus.

Rådlunds måleri bär spår av naturalismens strävan att skildra världen som den ser ut och samtidigt symbolismens starka önskan att gestalta ett sinnestillstånd. Det är ett nordligt landskap som skildras, där kylan bryter igenom. Vi förs ut på ett stormande hav. Eller betraktar ett ensamt träd på en vindpinad kulle. Om vi i det romantiska landskapet ofta fann en liten människa, är Christopher Rådlunds landskap snarare övergivna, eller redo för oss att träda in i; vi blickar in i målningen och ut i det storslagna, i naturens krafter. Att hans platser inte är specifika förstärker deras symboliska och metaforiska karaktär.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.