0 Produkter
0 kr
Tillbaka

Ida Gudmundsson & Sanna Lindholm

ÅVERKAN
13/11–28/11

Dubbelutställning med Ida Gudmundsson (f. 1986) och Sanna Lindholm (f. 1987).

Två till synes väldigt olika konstnärskap möts i utställningen Åverkan. Sanna Lindholm skapar skulpturala, abstrakta verk i trä och Ida målar figurativt i olja. I utställningen Åverkan problematiseras synen på människans plats i naturen. Det mänskliga ses här inte som något frånskilt naturen, utan som integrerat. En ansats i utställningen är att undersöka hur hur våra praktiker skapar och omskapar landskapet. I utställningsrummet möts Sannas Lindholms skulpturer som materialmässigt härrör från platser likt dem som gestaltas i Ida Gudmundssons målade vyer.

Utställningens namn, Åverkan, rymmer en dubbelhet. Å ena sidan gestaltas i utställningen den mänskliga närvaron i omgivningen som sådan, å andra sidan presenteras konstnärernas egen praktik. Vad som räknas som åverkan är en fråga om ägande och makt.

Utgångspunkten är en nyfikenhet och vilja att undersöka mötet mellan de båda konstnärernas verk när de ställs i dialog med varandra.
I arbetet med utställningen har samtalen kretsat kring spår i naturen - efter handen och efter människan, som bearbetning av den och som materialhärkomst.

Sanna Lindholm född 1987 i Gävle, verksam i Göteborg
Sanna Lindholm har en masterexamen från Högskolan för Design och Konsthantverk (2018) och är för närvarande verksam i Göteborg. Sanna Lindholm arbetar med skulpturala uttryck i en material- och processdriven praktik. Med ett utforskande tillvägagångssätt använder hon träet som främsta material och svarven som bearbetande verktyg.

Jag arbetar i allt från färsk ek till torra spröda reglar i gran från bygghandeln. Jag har en relation till materialet utifrån en närhet och tillgänglighet i min uppväxt där praktiken präglades av en stark *gör det själv* mentalitet vilken även det har påverkat min praktik. Träets förutsättningar och möjligheter, dess ”fasta mjukhet”, är något jag uppskattar och jag känner en frihet i alla möjliga bearbetningssätten, både med maskin och för hand.

Skulpturerna har bearbetats i träsvarven men även men andra verktyg och handverktyg så som bildhuggarjärn. Många av skulpturerna har ytbehandlats med olika medium så som olja, lack, allmogefärg, bläck och bets för att både förstärka och vilseleda skulpturens materialitet. Naturens rotation, svarvens produktion och tidens cirkulära gång har i min praktik starka band till varandra. Genom att belysa naturen som en plats och situation som ständigt transformeras och rör sig genom olika stadier av varande utforskar jag bland annat idéer kring förgänglighet, identitet och tid. 

Mina mer abstrakt skulpturer i möte med Idas figurativa målningar skapar en plats där man kan fråga sig om skulpturen härrör från platsen eller platsen finns inom skulpturen. 

I idévärld och intention i våra praktiker så skulle jag säga att vi ligger väldigt nära varandra där vi båda bland annat arbetar med att skapa och omskapa landskapet både fysiskt och känslomässigt. 

Åverkan är en mångtydig titel vilken både refererar till naturen som plats och människans påverkan/åverkan och plats i den. Men den kan även syfta i mitt fall då som ofta hämtar mitt material direkt ur naturen och sedan bearbetar den mer eller mindre varsamt vilket också är en typ av åverkan om än med kanske en annan innebörd.

 

Ida Gudmundsson, född 1986 i Landvetter, verksam i Eskilsby.

Ida Gudmundsson är konstnär och konstvetare. Hon skrev sin masteruppsats i konst- och bildvetenskap på Göteborgs universitet, om platsspecifika verk och posthumanism. I hennes oljemåleri undersöks och gestaltas platser och stämningar, inte sällan med en eskapistisk underton.

 

Jag målar i olja på duk.  Färgen går från opak till transparent och ytan går att arbeta med på ett sätt som går att beskriva som mimetiskt. Materialiteten är så påtaglig och färgen rör sig mellan alla stadier av flytande till fast. Det finns något obegränsat i det som stimulerar mig. 

När vi inledde vårt samarbete ville ha ett tema som vi båda kände återspeglar någonting som finns i våra respektive praktikers essens och som samtidigt stimulerade vår fantasi. Åverkan handlar om ägande och påverkan. Det krävs att någon ses som ägare för att någon annan ska kunna göra åverkan på detta. Det finns en tydlig maktaspekt som förutsätter en mänsklig agens och en passiv natur. 
Jag tror att människor ofta söker sig till det som är vackert. Ibland utan att tänka på att det som är vackert för någon kan vara något skadat för någon annan. I mitt konstnärskap dras jag till platser där min skönhetsupplevelse och min smärta samspelar. Det är det jag strävar efter att förmedla i Åverkan. I den här utställningen visar jag vyer, landskap som i vissa fall befolkas av människor, i andra fall bärs upp av deras spår. Ofta gestaltat i ett förföriskt motljus som förvillar.

Jag tänker att Sannas material på sätt och vis är det jag avbildar. Det är en mänsklig bearbetning av naturen och min målningar är ju ett urval som skildrats. Olika tecken och hänvisningar. Jag sysslar ju på sätt och vis med representationer, symboler som hänvisar till något, vilket även Sanna gör, samtidigt som hon skapar någonting nytt, formationer som omskapar platsen de placeras i. Vi bygger en helhet av två konstnärskap. Verken samspelar med varandra och det är ett utforskande som sker under utställningens gång. Att få arbeta med Sanna är en ynnest. Vi kommer att avsluta utställningen med ett konstnärssamtal, som ger oss tillfälle att reflektera över vad utställningen gjort med oss.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.